Jdi na obsah Jdi na menu
 


 • VEDENÍ ÚČETNICTVÍ
- pro fyzické osoby      (drobní podnikatelé vedoucí účetnictví)

- pro právnické osoby   (obchodní společnosti, neziskové organizace )

 • Kontrola věcné správnosti dokladů a stanovení předkontace
 • Zápis do deníku
 • Knihy : předvaha, hlavní kniha
 • Evidence DPH
 • Evidence majetku
 • Kniha došlých faktur
 • Kniha vydaných faktur
 • Evidence pohledávek a závazků
 • Měsíční přehledy /rozvaha a výkaz zisku a ztráty/
 • Roční závěrka včetně zpracování daňových přiznání a příloh
 • REKONSTRUKCE ÚČETNICTVÍ
 •  ÚČETNÍ PORADENSTVÍ
 • ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÝCH PŘIZNÁNÍ

                        - k dani z příjmu právnických osob

                        - k dani z příjmu fyzickýc osob

                        - k dani z přidané hodnoty

                        - k dani silniční

                        - k majetkovým daním

Nabízíme průběžné zasílání výstupů z účetnicvtí e-mailem ve formátu pdf.